Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy KLIKAGD.pl, działający pod adresem www.KLIKAGD.pl, prowadzony jest przez INNER nr NIP 851-121-42-49, Regon 811148829, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Szczecinie przy ul. Stalmacha 4/70. 
Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania Sklepu Internetowego KLIKAGD.pl.


  Informacje ogólne

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Korzystanie z serwisu

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
Zamówienia są przyjmowane przez: 
stronę sklepu                   www.KLIKAGD.pl 
pod numeremi telefonów   505 965 283 lub 801 515 616* 
adres e-mail                     zamowienia@KLIKAGD.pl

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Aby móc kupować w sklepie internetowym KLIKAGD.pl, należy zarejestrować się jako klient lub skorzystać z modułu jednorazowego zakupu. 
Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. KLIKAGD.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.
Klient może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.Dążymy do jak nalepszej obsługi naszych Klientów, w związku z tym przystąpiliśmy do programu „Zaufane Opinie”. W związku z tym złożenie zamówienia jest równoważne z akceptacją zgody na uczestnictwo w programie.


Składanie zamówienia


1. Zamówienia można składać przez całą dobę.
2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3. Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia. 
4. Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do 14 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty marki Akpo, gdzie czas realizacji wynosi 3 do 4 tygoni. 
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po naszej stronie.
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. 
7. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204). 
8. W uzasadnionym przypadku, dla stałych klientów możliwe jest odroczenie płatności. 
9. Jeżeli korzystając z formy płatności "pobranie" klient nie pobierze paczki w terminie, ta możliwość płatności zostanie dla niego zablokowana. 
10. Dowodem zakupu jest Faktura VAT, lub Paragon
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 

Ceny i koszty przesyłki


1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• dostawa kurierem (przedpłata)
• dostawa kurierem (pobranie)
2. Termin dostawy od 7 do 14 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy w dniu dostawy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem: telefon 505 965 283 lub 801 515 616, adres email: zamowienia@KLIKAGD.pl lub produkt przed jego upływem na adres: prosimy klientów o wcześniejszy kontakt, ponieważ adres zwrotu uzależniony jest od rodzaju asortymentu.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: prosimy klientów o wcześniejszy kontakt, ponieważ adres zwrotu uzależniony jest od rodzaju asortymentu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku w którym nastąpiła zmiana w towarze w stosunku do produktu oryginalnego, wykonywana na ŻYCZENIE klienta. W szczególności wykonywanie otworów w zlewozmywakach na baterie i/lub dozowniki oraz korek automatyczny (otwory wykonywane przez producenta nie podlegają temu wyjątkowi), lub wstępne montowanie młynków do odpadów do zlewozmywaków, lub montowanie filtrów węglowych do okapów.
8. Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres: zamowienia@klikagd.pl
• listownie na adres INNER , Stalmacha 4/70, 71-646 Szczecin
• dzwoniąc pod nr 505 965 283 lub 801 515 616
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Płatności

KLIKAGD.pl zobowiązuje się umożliwić w miarę możliwości jak najwięcej sposobów płatności. Wszystkie sposoby płatności są przedstawiane podczas składania zamówienia. 

W tej chwili możliwe jest:

  • płatność zwykłym przelewem 
  • płatnośc za pobraniem 

Wpłaty prosimy kierować na konto

Kredy Bank

78 1500 1722 1217 2008 6452 0000
INNER 
ul. Stalmacha 4/70
71-646 Szczecin

Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary. 
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

Gwarancja

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiazany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firma dostarczajacą. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. 
Czas trwania gwarancji określony jest w opisie towaru 


Regulamin rozpatrywania reklamacji

Każdą reklamację prosimy zgłaszam pod numerami telefonu 505 965 283 oraz 801 515 616 lub poprzez e-mail: zamowienia@klikagd.pl. Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu
Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, produkt może zostać odebrany w siedzibie firmy. W innym wypadku przy uznanej reklamacji zostanie wysłana na nasz koszt.
Reklamacja nie uznana jest wysyłana na koszt osoby reklamującej.
Reklamacje towaru będą rozpatrywane do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. KLIKAGD.pl zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu do 30 dni.
Przesyłki reklamacyjne prosimy kierować na adres podany przez pracownika naszego sklepu z dopiskiem "REKLAMACJA". Reklamacje dotyczące dotyczące uszkodzenia podczas transportu muszą zostać zgłoszone w dniu odbioru przesyłki od kuriera, jednocześnie informujemy iż podstawą przyjęcia reklamacji będzie sprawdzenie w momencie odbioru w obecności kuriera przesyłki, oraz sporządzony protokół. Protokół musi zostać sporządzony w momencie odbioru przesyłki.

Dane osobowe


Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 
Integralną częścią regulaminu jest regulamin dotyczący rozpatrywania reklamacji.

Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.klikagd.pl/webpage/pl/regulamin.html
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

img
Twoje konto
Rejestracja
Logowanie
Informacje
O firmie
Kontakt
Sklep
Strona główna
Poleć sklep
Mapa serwisu
INFOLINIA: 9:00 - 15:30
801 515 616
ZADZWOŃ JUŻ TERAZ
img
Wszelkie prawa zastrzeżone dla KlikAGD.pl © Projekt i realizacja: MaxSOTE.pl